Löner

För att det ska flyta på med löner så att de betalas ut i tid till dina anställda så kan du få hjälp med utbetalning och hantering av löner. Det innebär att vi ansvarar för lönekörningar, skatter och avvikelser. Vi har kännedom om relevanta lagar och regler som gäller för löner. Kontakta oss så kan vi konstruera ett upplägg som passar dig och ditt företag, utifrån dina önskemål och förväntningar.