Bokslut


Bokslut är en viktig del i ett företags ekonomi och det är desto viktigare att det hanteras på ett korrekt sätt. T.A. Redovisning har den expertis och kompetens för att utföra arbetet felfritt. Vi kan hjälpa dig med allt som har med bokslut att göra som årsavstämning, bokslutstransaktioner, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och årsredovisning.